Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi

2017-08-01 0 yorumlar admin

Öğrenciler oyunlarda kazanmış oldukları problem tanıma, çözüm üretme ve farklı yöntem  deneme gibi özellikleri derslerinde de uygulayarak okul başarısını arttıracaktır. Çünkü öğrenci derse aktif katılacak ve dersin işleyişinde yaparak yaşayarak öğrenme metodunu uygulayacaktır. Aynı zamanda kendine güven duygusu ve ekip ruhu gelişerek çevresine faydalı mutlu bir birey haline gelecektir.

Bu sistemde dinleyen, izleyen, cevap veren öğrenci yerine; tanıyan, fark eden,planlayan,kurgulayan bir öğrenci düşünüldü.

Özellikle grup etkinliklerinde öğrencilerin sosyalleşmeyi oyun içinde yaşamalarına imkan sağlandı. Her etkinlikte öğrenci bireysel olarak katılmak zorundadır. Bütün oyunlar her öğrencinin katılımı düşünülerek hazırlanmıştır.

Okulun “eğlenceli eğitim yeri “ olmasında büyük rol oynayacak öğrenciler; büyük keyif aldıkları oyun derslerinden sonra daha rahat ve mutlu şekilde diğer derslere katılacaktır. Özellikle oyunlardan dolayı kazandıkları girişimcilik ruhu derslere de yansıyacak öğrenci merkezli eğitimin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Sistem 6 adet akıl oyunu setinden oluşur.

  • Öğrencilerin kendini- çevresini ve olayları tanımaları,
  • Uygulamadaki güçlüklerle problemi fark edip planlama yapmaları,
  • Her uygulamada farklı bir beceriyle karşılaşarak kendilerini geliştirmeleri,
  • Geometri ve matematik konularını oynayarak öğrenmeleri,
  • Her öğrencilerin oyundaki aktif rollerinden dolayı aktif kişilik kazanmaları,
  • Yapılan etkinliklerden dolayı her öğrencinin proje odaklı düşünmeleri,
  • Grup bilinci ve ekip ruhunun oluşması,
  • Her öğrencinin kendini tanıması ve becerilerini keşfetmesi sağlanır.